Afhængighed og hypnoseterapi

Slip af med din afhængighed

Slip af med din rygeafhængighed, ludomani, hashmisbrug, uhensigtsmæssige spisemønster med hypnoseterapi mod selve årsagen.

Man er blevet afhængig og er potentielt ude i et misbrug, når ens trang til det man er blevet afhængigt af, er blevet så kraftigt og dominerende, at det bliver nødvendigt for at kunne fungere og styrende for din dagligdag.

Afhængighed er - som nævne i indledningen - en bred betegnelse, og man kan være afhængig af genstande såvel som af personer. F.eks. Spil (ludomani), stoffer (hashmisbrug), tobak (rygeafhængighed), sukker og søde sager, alkohol, TV osv.

Selvom man måske godt kan betragte OCD som en form for afhængighed, er det en særskilt psykisk diagnose.

Behandling af afhængighed med hypnoseterapi

Som for alle øvrige behandlinger er det nødvendigt at du er motiveret til at slippe problemet og gøre noget ved. Det lyder som en selvfølge, men det er desværre min erfaring, at mange klienter ikke har gjort forarbejdet godt nok, hvad angår afhængigheder.

Er du i grunden motiveret til at holde op med at ryge, eller skyldes dit besøg, at andre presser dig?

Jeg vil derfor ofte "teste" din motivation, for ellers kan resten af forløbet være omsonst. Testen kan bestå i, at jeg giver dig nogle hjemmeopgaver men kan også bestå i, at jeg bare stiller nogle afklarende spørgsmål.

Det er vigtigt at finde ud af, hvad der gemmer sig bag ved afhængigheden. Hvilket behov er det, som afhængigheden er med til at opfylde? Sammen kan vi så undersøge hvilke alternativer der findes til at opfylde dette behov.

Jeg vil undersøge hvor dybt forankret afhængigheden er. Er det f.eks. blevet til en del af din identitet? Så kommer vi ikke udenom at undersøge, hvem du så er (eller bliver), når du slipper afhængigheden.

Afhængigheden kan enten brydes eller erstattes af noget mindre skadeligt. En afhængighed af en bestemt person kan f.eks. erstattes med en afhængighed til den bedste version af dig selv.

Den psykiske afhængighed er oftest mere udfordrende end den fysiske. Det gælder ikke mindst når vi taler om en fysisk afhængighed (f.eks. hashmisbrug, stofmisbrug, alkoholmisbrug eller tobaksmisbrug). Det handler også meget om vanens magt. Vaner er hjernens måde at spare energi på, da den påhængende adfærd masseres ned i din underbevidsthed. Men disse vaner kan brydes med min hjælp og din indsats, dvs. fælles samarbejde. Mere specifikt kan vi omprogrammere din underbevidsthed og vi kan erstatte (u)vanerne med andre og bedre vaner.

Jeg vil oftest benytte hypnoseterapi, men supplerer med NLP.

Start nu og bliv fri af dit misbrug.


Rygestop

Rygestop er en særlig form for afhængighed.

Alle de ovennævnte ting der vedrører afhængighed, gælder også for rygestop. Men grunden til at det har sin egen plads her, er at det er så udbredt.

Og især her må du forberede dig på hjemmeopgaver, da jeg vil teste din motivation. For hvis ikke den er fuldt til stede, er det den der skal arbejdes med i stedet.

Typisk vil du ret hurtigt slippe fri for den fysiske afhængighed, så det er den psykiske afhængighed vi især kommer til at arbejde med.

Der er typisk, at klienter der kommer hos mig, enten tror der findes en hurtig løsning og/eller at de har haft mange fejlslagne forsøg på rygestop.

Jovist, hypnoseterapi kan være en virkningsfuld genvej til at hjælpe dig til at slippe din afhængighed. Vi kommer dog ikke udenom din egen indsats. Hypnoseterapi er som metode uovertruffen, idet vi arbejder direkte med din underbevidsthed, der ellers nemt, kan blive din egen værste fjende. Lige præcis her finder du også årsagen til, at det ikke altid lykkes at blive røgfri. Du har ikke underbevidstheden med, og den bliver til "spøgelset i maskinen".

Få mennesker er viljestærke nok til at tage en "kold tyrker" og til at blive røgfri fra den ene dag til den anden. Når det lykkes, skyldes det måske, at de er gode til selvhypnose. Og det er noget alle kan lære.

En del mennesker frygter samtidig at tage på, når de slipper tobakken. Tobakken er ofte sødet, og det kan være nødvendigt også at adressere trangen til søde sager. For ellers kompenserer du måske, ved at kaste dog over noget mere usundt.