Angst og hypnoseterapi

Måske er du her fordi...

... at du har gået til psykolog og/eller du har været omkring psykiatrien eller også er du på en alt for lang venteliste. Og du er stadig ikke sluppet af med din angst, og nu overvejer du måske hypnoseterapi mod angst. 

Du kan læse mere om angst og om hvordan hypnoseterapi, blot i løbet af nogle få gange, kan opløse angsten effektivt. Angst er noget af det, som jeg har allerstørst erfaring med da der er angst indblandet i de fleste problemstillinger, og i de fleste tilfælde oplever vores klienter en mærkbar forbedring allerede efter 1 eller 2. session.

Hvad er angst?

At føle angst er en almindelig og helt naturlig forsvars- og overlevelsesmekanisme. Det er krybdyrhjernen der skaber følelsen for at beskytte dig mod fare. 

Angsten er en mekanisme der i mange tilfælde har tjent os godt, men som desværre også ind imellem skaber en del falske alarmer.

Angsten er ikke i alle tilfælde konkret, mens fobier er rettet mod angst for noget meget specifikt som f.eks. edderkopper eller slanger (se siden "Fobier").

Et traume betyder "sår" eller "skade" og et psykisk traume er hukommelsen om en unormal begivenhed omfattende reaktioner og symptomer der er angstrelateret.


Rigtig mange mennesker lider under angstsymptomer, mange endog i en svær og invaliderende grad.Når angsten får fat

Amygdala er et lille center i hjernen, der virker som en slags alarmklokke. Når et angstanfald melder sig er man ikke i tvivl. Der fokuseres på truslen, og tænke- såvel som taleevnen kan blive lukket ned. Det handler om, at kroppen, overfor en potentiel trussel, reagerer med automatiske og instinktive reaktioner som flugt, kamp eller at spille død ("frys"). Samtidig mærker du angstsymptomer ved, at kroppen sørger for at optimere sig selv i forhold til den reaktion man vælger (flugt, kamp, frys). Er der tale om flugt eller kamp sendes der stresshormoner ud i kroppen. Hjertet banker hurtigere og vejrtrækningen øges. Alt sammen for at pumpe mere blod ud i musklerne samtidig med frigivelse af adrenalin. Dit nervesystem lukker ned, så du føler ikke smerte på samme måde i situationen (du kan til gengæld mærke smerte bagefter). Rent fysiologisk går signalerne fra den store vagusnerve i kraniet ned gennem kroppen, og som er forbundet med hjerte, lunger og mave. Ved frys reaktionen trækker man derimod vejret tungere og hjertet banker langsommere. Du kan have svært ved at bevæge din krop, idet alle muskler kan føles enten slappe eller låste. Dit ansigt er ofte uden udtryk og næsten slapt. Du kan føle uro eller få ondt i maven og måske endda opleve opkastningsfornemmelser (symptomerne kan tage mange forskellige former). Angsten lukker også ned for vores kritiske sans (frontallapperne i hjernen), så vi derved ikke har mulighed for at tænke og handle rationelt, hvilke ofte er fortrydeligt. 

Kroppen vil lagre oplevelsen i hukommelsen og det omfatter sanseindtrykkene af det der gav dig angsten og din kropslige reaktion. Det gør den for at optimere dig til næste gang du møder faren. Det er dog ikke i alle tilfælde så optimalt, og kan være årsag til fobier (se siden "fobier").

Men i mange tilfælde er folk slet ikke klar over, hvad der har skabt angsten. Alt hvad de ved er, at de har den. Det kan give "panikangst" - pludselig opstået angst, som endda kan lede til besvimmelse (endnu en form for "flugt"). 

Mennesker har - i modsætning til dyr - evnen til at tænke og at være bevidst. Det kan næsten føles som at vi oplever noget i virkeligheden, blot vi tænker på det. Derfor kan selve tanken om truslen også udløse angsten. F.eks. kan du måske blive nervøs op til det tidspunkt hvor du skal holde en tale. Vi kan kalde det for "angsten for angsten".

Det er dog vigtigt at forstå, at angst er en naturlig og meningsfuld reaktion, og at den tjener os godt i de situationer hvor der vitterligt ER tale om en konkret fare. Så der behøver ikke at være noget galt med dig, fordi du føler angst for, som vi lige har gennemgået, er der flere steder hvor det kan være gået galt.

Langvarig angst udgør også en belastning af dit immunforsvar, og du kan nemt blive et offer for andre sygdomme. Det svarer lidt til, at du kører i første gear hele tiden i din bil. Det går også ud over mekanikken. 

Hvilke former for angst findes der? Her er nogle udvalgte og almindelige former:

 • Præstationsangst eller "eksamensangst" (angstmæssige situationer omkring det at være til eksamen, holde tale, foredrag eller andet).
 • Socialangst (angst for sociale situationer / for at være sammen med andre mennesker)
 • Panikangst ("uforklarlige" anfald af panik og meget svære angstmæssige reaktioner)
 • Dødsangst (angsten for at dø, hvilket kan komme i andre forklædninger, så som at føle angst for at man ikke kan få vejret).
 • Generaliseret angst (en mere eller mindre konstant følelse af ængstelse eller uro).
 • Fritflydende angst (angst som du ikke lige kan hæfte på noget konkret)
 • Angsten for angsten (forventningsangst hvor selve tanken om angsten kan udløse angsten)

Som et eksempel på en ny undergruppe kan også nævnes coronaangst ("covid-19 anxiety syndrome") der har ramt rigtig mange mennesker. Symptomer på coronaangst kan være:

 • Angsten for at pådrage sig sygdommen (dødsangst)
 • Undgåelsesadfærd (så som at undgå sociale situationer)
 • Konstant symptom (selv)undersøgelse
 • Overdreven vask af hænder og brug af håndsprit
 • Helbredsrelaterede bekymringer
 • Regelmæssig trusselsmonitorering
 • Stress

Årsagen til coronaangst kan være den simple, at du er blevet udsat for en situation hvor der er dannet en form for kollektiv angst. Vi mennesker er på flere måder flokdyr, hvilket - igen - er en egenskab der har sin berettigelse, men som også i visse tilfælde ikke altid er hensigtsmæssig.

Angst er en frygttilstand der oftest medfører vedvarende bekymringstanker om bestemte situationer i fremtiden. Dette er noget der foregår i din bevidsthed, og som er hjernens strategi for at efterrationalisere og forklare den grundlæggende angstfølelse. Her skal også nævnes begrebet "overbevisninger": Hjernen kategoriserer og generaliserer konstant hvilket netop kan komme til udtrykke gennem dannelse af overbevisninger. Der er tale om en form for genvej, så man ikke behøver at gennemgå den samme tankerække for at nå frem til en konklusion. En overbevisning kan f.eks. handle om at "man ikke kan ændre på tingene" eller "der er noget galt med mig". Nogle mennesker mærker skyldfølelser eller skam. Der er også mennesker der danner overbevisninger om, at noget er andres skyld. Overbevisninger handler rent sprogligt om noget "der er over bevis". Det bliver hurtigt til vores virkelighed, men de behøver ikke i alle tilfælde at være rigtige. Mange problemer opstår fordi vores overbevisninger bliver for fastlåste og uvirkelige.

Hjernen kan også nemt misforstå hvor stor reaktionen på en fare skal være, og så kan det gå hen og blive uhensigtsmæssigt. Hjernen kan også fejlagtigt undlade at registrere, at en trussel ER overstået, så hjernen stadig tror at tingene foregår lige nu. Det kan måske være opstået pga. at kroppen ikke har haft mulighed for at gå i kamp eller flugt tilstand, men i stedet er gået i "frys". Det kan også ske ved at kroppen ikke har haft mulighed for helt at bearbejde oplevelsen, hvorfor kroppen bliver ved med at opleve kamp, flugt eller frys. Det kan stå på i årevis og resultere i tilsyneladende uforklarlige muskelspændinger og smerter. Det kan også gå ud over mave/tarm systemet og hukommelsen da disse områder påvirkes ved, at kroppen er i et stadigt alarmberedskab. Man ved måske heller ikke længere helt hvad der medfører denne påvirkning, og det kan resultere i den tilstand der også er kendt som PTSD.

Mange af de angsttilfælde som jeg har behandlet skyldes ofte omsorgssvigt, uheldige opdragelsemønstre i barndommen (typisk gennem forældre eller søskende), belastende sociale situationer som mobning eller pludseligt opståede traumer. Og når vi får fat i årsagen kan vi sætte ind med en målrettet og effektiv behandling

Hvordan angsten kureres med hypnose

Hypnose og samtaleterapi gennem bl.a. NLP er meget virkningsfuldt som angstbehandling og som hjælp mod angst. Det er det fordi det er den eneste terapiform som omfatter det underbevidste, hvor hele problemet befinder sig. 

Der, hvor der er tale om en ubevidst kobling (eller "programmering af sindet") mellem noget konkret der udløser angsten og din angstreaktion, kan vi ændre dette ved "om-programmering". Vi kan enten opløse angsten eller forankre den til noget mere hensigtsmæssigt (du vil formentlig stadig gerne bevare angsten for de situationer, hvor der er tale om en virkelig fare).

I andre tilfælde kan det være, at du slet ikke er bevidst om, hvad der forårsager angsten. Her kan vi så bruge hypnosen til at afdække (ubevidste) oplevelser i din fortid der måtte have forårsaget angsten.

Endeligt kan vi gøre oplevelsen "flad" dvs. vi løser ikke den bagvedlæggende årsag, men gør oplevelsen af den så tilpas flad, at det er til at leve med.

Ofte benyttes en kombination af flere teknikker og derudover lærer du også at trække vejret rigtigt (plus andre teknikker til angstopløsning), noget som alt for ofte gøres forkert, når angsten først har fat.

Den generelle forudsætning for ovennævnte er naturligvis, at du føler dig helt tryg under behandlingen, og det skal vi nok sørge for.

Du skal regne med, at du som udgangspunkt får brug for 4 sessioner, men der er findes afvigelser, både til den ene og den anden side.

Når du er klar til at slippe din angst med hypnoseterapi, så kontakt os og få en nærmere drøftelse. Blot ved at overveje det, har du taget det første skridt.

dinhypnoseterapeut - certificeret hypnoseterapi i særklasse