Krav til dig

Kvalificerer du dig til at være klient hos mig?


Jeg er selektiv mht. hvem jeg vælger at arbejde med, og der kan være forskellige grunde til at jeg ikke ønsker specifikke klienter. Se listen nedenfor. Kan du med hånden på hjertet sige "JA" til mine kriterier er du hjerteligt velkommen hos mig.


Dig som jeg ønsker at arbejde med som klient

 1. Du har en udfordring som er vigtig for dig at arbejde med (adfærd, tankemønster, identitet, målsætning mv.) men du ved blot ikke hvordan.
 2. Du vælger at have tillid til mig og at være helt ærlig i dine fremlæggelser.
 3. Du ligger højt på motivation mht. at opnå varig forandring, og det er DIN motivation mere end omgivelsernes. 
 4. Du er interesseret i personlig udvikling og åben overfor nye metoder, herunder hypnoseterapi og små fysiske øvelser.
 5. Du er villig til at forpligte dig til en personlig indsats, herunder at gøre det nødvendige hjemmearbejde. For DU er ansvarlig for resultatet, mens jeg tager ansvaret for processen.

Klienter som jeg IKKE tager ind

 1. Klienter der ikke er tilstrækkeligt motiverede for at opnå forandring, og/eller hvor motivationen lægger i deres omgivelser snarere end hos dem selv.
 2. Klienter der ønsker den hurtige løsning baseret på et "quickfix" / "magic pill" mentalitet (fingerknips?), og som ikke selv er villig til at lægge en indsats.
 3. Klienter som er med i angstgrupper og andre lignende interesseorganisationer: Jeg ser det som meningsløst at arbejde med nogen som vælger at baserer sin personlige identitet og sit sociale netværk på problemet, som de ønsker at løse.
 4. ‍Klienter som bruger antidepressiver, angstdæmpende midler eller andre lign. medikamenter mod "psykiske lidelser" eller som er aktivere brugere af psykiatriske tjenester.
 5. Klienter som dyrker offerrollen. Disse klienter er kendetegnet ved følgende:
 • De bruger problemet for at føle sig betydningsfulde. Fremfor at tage ansvar bliver problemet en "sovepude" og problemet bliver aldrig løst. Ofte zapper de mellem terapiformer for at bevise, at heller ikke denne form for terapi, kan løse deres problem.
 • De bruger ofte terapien for at undgå at tage ansvar, og for at finde et sted at placere skylden (andre mennesker, samfundet, generne mv.) Disse mennesker har gjort offerrollen til deres religion og terapien bruges til at signalere "se hvor meget jeg gør for at prøve at ændre mig". Deres ynglingsbeskæftigelse er at gå i terapi, men ikke at løse selve problemet. De vil aldrig ændre sig så længe de ikke kan acceptere at der stilles krav til dem, og sålænge de fritager sig selv for et personligt ansvar.
 • De ønsker en "redningsmand" og en løsning på problemet, der dog ikke omfatter deres eget bidrag.
 • De ønsker at slippe af med symptomerne, men er uvillige til at udforske sammenhængen mellem deres personlige valg og deres symptomer. De vil måske gerne ændres, men er ikke villig til at gøre en indsats.

Rollefordeling

Din rolle:  At definere hvad du ønsker at opnå, og at lægge den indsats der skal til for at du når målet. Du er med andre ord selv ansvarlig for resultatet.

Min rolle: At være ansvarlig for at sikre den proces der er nødvendig for, at du kan nå dit mål. Det er også min opgave at stille "irriterende" (nærgående) spørgsmål.

Hvem opnår de bedste resultater?

De mennesker der lykkes har disse 3 ting til fælles:

 1. De har taget en motiveret og afgørende beslutning om at ville ændre sig, og de har deres unikke grunde til at gøre det. Disse klienter giver ikke sig selv nemme udveje til at fejle, som høres rent sprogligt når udtryk der indholder "prøve" og "håbe" indgår.
 2. De holder sig selv ansvarlige for problemerne. De indser og accepterer at det er selve måden de tænker, føler og relaterer sig til situationerne på, der er selve problemet, og ikke situationen i sig selv.
 3. De tager selv ansvar for problemerne, og er villig til at gøre en indsats.