Lavt selvværd og hypnoseterapi

Bedre selvværd

Du har længe døjet med et lavt / dårligt selvværd og ønsker et bedre eet af slagsen. Du har måske også gået til psykolog eller til en psykiater, men det er som om det ikke har rykket tilstrækkeligt ved dit velbefindende på trods af flere samtaler.

I det følgende vil vi forklare lidt om selvværdet, både det dårlige og det gode selvværd, og deres konsekvenser. Men vi vil også redegøre for, hvordan hypnoseterapi er en helt anden og mere virkningsfuld vej til et bedre selvværd. Ingen af os er født ind i verden med et lavt selvværd, så det er noget der er kommet til. Og er noget kommet til, kan vi også slippe af med det igen, evt. ved at blive mindet om, hvordan det var før selvværet blev forringet. 

Hos dinhypnoseterapeut er vi specialister i at øge det menneskelige selvværd, og vi har dygtiggjort os indenfor emnet i mange år, ligesom vi har set og oplevet mange forskellige tilfælde. Problemet kan være komplekst, men det behøver vejen ud af det og mod et bedre selvværd, dog ikke at være.

Der er langt flere mennesker end du måske tror, der går rundt med et lavt selvværd. Det er efterhånden blevet lidt af en folkesygdom, men det gør det jo ikke mere acceptabelt. Det tyder på, at noget i vores kultur og i vores samfund måske ligefrem fremmer et lavt selvværd.

Mere specifikt har vi at gøre med en nulfejlskultur der dyrker det kortsigtede, hastighed (fx hurtigst muligt gennem uddannelsessystemet), selvtillid og højre karakterer. Det burde istedet være selvindsigt, selverkendelse, karakterfuldhed og dannelse. Men eftersom det ikke er sådan, er det vigtigt at beskytte sig selv.

I videoen herunder kan du høre Brian tale om det problematiske i det lave selvværd, hvorfor det kan være opstået og hvordan man opnår et bedre selvværd. Længere nede på siden finder du også nogle gode råd til at øge sit selvværd.


Hvad er lavt selvværd?

Et lavt / dårligt selvværd er, som ordet siger, følelsen af ikke at være lige så meget værd som andre, dvs. at man ikke er god nok. Og måske også - og i værste fald - at man ikke rigtig fortjener at være her.

Rigtig mange mennesker går rundt med et lavt selvværd, og det kan forårsage en lang række problemer. Man kan nemt komme til at gøre sig mindre end man egentlig er, og det kan resultere i dårlig trivsel. Og kommer du ud i en livskrise, som de fleste mennesker oplever flere af gennem et helt liv, har du måske ikke den indre robusthed og ballast, som du ellers kan få så meget brug for.

Der findes ligefrem et kendt "syndrom" indenfor området der er kendt som "The imposter syndrome" (bedrager-syndromet) der handler om, at man går rundt med en evig følelse af, at "det snart bliver gennemskuet, at man ikke evner sit arbejde" / at man - som navnet antyder - er en bedrager.

Selvtillid og selvværd

Selvværd må ikke forveksles med selvtillid. Selvtillid er knyttet til handlingen og selvværet til identiteten. Du kan nemlig godt have tillid til, at du kan udføre en bestemt aktivitet, men samtidig føle dig lav på din værdi som menneske. Og selvtilliden kan aldrig erstatte et godt selvværd, og selvtilliden er aldrig bedre end den sidste handling. Det betyder, at har du ikke har et godt selvværd som bolværk imod handlinger der gik knapt så godt, kan du blive negativt påvirket af resultatet.

Selvtilliden bidrager desværre kun lidt til at opbygge selvværet.

Vi lever desværre i et samfund der dyrker selvtilliden mere end selvværet. Det bevirker, at rigtigt mange mennesker hele tiden søger efter at blive bekræftet. Vi er så dopet på feedback, at fraværet af den giver rigtig mange mennesker usikkerhed. Bliver jeg nu fyret? eller Finder hun nu en ny? Det øgede selvværd er et effektivt bolværk mod den slags.


Årsager til lavt selvværd

Årsagerne kan være rigtig mange. Oftest handler det om en prægning fra din barndom (ofte helt tilbage til 0-7 års alderen), hvor du måske derigennem er kommet til at danne uhensigtsmæssige og begrænsende overbevisninger. Men det kan også være, at du har haft nogle belastende oplevelser som voksen. Samfundet er desværre også med til at præge os i en uheldig retning, da vi konstant bliver målt på vores resultater og ikke på vores indsats.

Det handler rigtig meget om hvordan dine omgivelser, herunder skolen og dine forældre eller omsorgspersoner i øvrigt, har præget dig gennem feedback. For det er nemlig ret afgørende mht. opnåelse af et bedre selvværd. Har du fået meget ros bliver du måske glad, men der er evidens for, at feedback på resultater resulterer i forsigtige mennesker der helst ikke påtager sig nogen væsentlig risiko for fiaskoer og fejl. Feedback på indsatsen derimod danner robuste og ihærdige mennesker. Og frem for ros er anerkendelse bedre. Men pas også på med, ikke at basere hele din følelse af værd på baggrund af vurderinger fra andre. Det handler altså også om, at danne sig en indre reference, så man selv kan vurdere om man har gjort noget godt nok, og at man er noget værd uanset resultatet.

10 øvelser til et bedre selvværd

  1. Find noget realistisk at sammenligne dig med og lad være med at sammenligne dig med andre hele tiden. Hvis du konstant forsøger at leve op til et idealbillede om at være den perfekte partner, den smukkeste og mest tjekkede eller den mest succesfulde, vil virkeligheden ofte være en anden. Og er det andres forventninger du forsøger at leve op til eller dine egne?
  2. Vær medfølende overfor dig selv. Slår du dig selv i hovedet med "stegepanden" når du har gjort noget galt, eller taler du til dig selv med den medfølelse, som du formentlig ville udvise ift. et andet menneske hvis han/hun gjorde det samme?
  3. Arbejd på at få en bedre selvindsigt. Hvad er du god til, og hvad er du knapt så god til?
  4. Styr dit fokus. Hvad fokuserer du mest på? Problemerne i dit liv eller de områder der virker? Du kan ikke som sådan styre dine tanker, men du kan lære at styre hvilke tanker du har fokus på og som du giver næring.
  5. Gør noget godt for andre. F.eks. gennem frivilligt arbejde. Det at gøre en positiv forskel er ofte meget styrkende for selvværdet.
  6. Arbejd med dine kontrolbehov. I virkeligheden er det få ting vi mennesker er i egentlig kontrol over, men man kan lære at acceptere dette, og at lægge sit fokus på de områder hvor man så har egentlig kontrol.
  7. Overvej at føre en taknemmeligheds dagbog. Der er så mange ting vi kan være taknemmelige over, men hvor ofte tænker du egentlig nærmere over det? At føre en journal over de ting du er taknemmelig over, kan være styrkende for selvværdet at skrive og læse om.
  8. Udtryk din taknemmelighed. Om det så er et kompliment til et andet menneske eller noget dybere, så er det noget der i den grad påvirker dine medmennesker positivt. Og der bliver ofte kvitteret med noget den anden vej, hvilket måske ligefrem kan opbygge en taknemmeligheds kultur.
  9. Vælg én ting hver morgen som du gør perfekt. Om det så blot er at rede din seng eller at lave den perfekte kop kaffe.
  10. Kend dine værdier og overbevisninger og vær tro mod dem.

Hvordan øges selvværdet?

Når vi tøver med at bruge et ord som "behandling" er det fordi dette ord antyder, at der er en hurtig løsning og et "kvik-fix". 

Du skal derimod indstille dig på, at det kræver en vis egen-indsats, og at denne indsats bygges bedst på at du lærer dig selv ordentligt at kende, både dine gode og knapt så gode sider, og at du begynder at bruge de redskaber, som du lærer hos mig. Problemerne kan vi dog få løst op for i terapien så som at vi kan ændre på evt. begrænsende overbevisninger.

Det siges, at selvindsigt fører til selverkendelse, og at selverkendelse fører til selvværd, og at selvværd fører til selvrespekt

De gode nyheder er så, at der findes effektive måder dette arbejde kan suppleres på, og vi har gjort det til eet af vores kæreste specialeområder. Det har vi gjort, ikke mindst fordi vi selv har gennemgået en positiv udvikling, og har arbejdet med det professionelt i flere år.

I et forløb hos os lærer du tilmed så meget om selvværdet og dets dannelse, at du får et helt andet ståsted ift. evt. egne børn.

Hypnoseterapien er generelt et effektivt redskab til at ændre på din "programmering" og fx integrere mere støttende overbevisninger så du opnår et øget selvværd. Derudover trækker vi på meget anden viden og visdom, herunder stoisk og buddhistisk livsfilosofi.

Et typisk forløb

Et typisk forløb består i, at vi først afdækker problemet og dit ønskede mål. Det er nødvendigt, at forstå baggrunden for det lave selvværd. Samtidig lærer du nødvendige færdigheder der gør, at du kan slukke for dit indre alarmberedskab. Alt sammen når vi på den første samtale plus en kort hypnoseseance til at forbedre din sindstilstand her og nu.

På anden seance, sætter vi herefter ind på at gendanne og endda øge dit gode selvværd og søge at fjerne årsagerne til, at det har været lavt. Nogle gange kan flere seancer været påkrævet for at kunne fjerne årsagerne.

Når det så også er på plads, etablerer vi grænse for din nødvendige selvbeskyttelse.

Sideløbende lærer du en del om sindet og om dig selv.

Det skal dog siges, at ikke 2 mennesker er helt ens, og graden af det lave selvværd kan variere. Men som udgangspunkt beskriver ovenstående nogenlunde et typisk forløb.