Persondatapolitik

Formål

At beskrive vores omgang med almindelige samt personfølsomme oplysninger og at orientere klienter om de - på området - gældende lovmæssige forhold i forhold til persondataforordningen.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

dinhypnoseterapeut indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger vores hjemmeside

- Indleder et behandlingsforløb (inkl. en forsamtale pr. telefon eller e-mail) i form a journalføring

- Kommunikerer med os om en ydelse (telefon, e-mail, sms mv.)

- Indgår i et ONLINE forløb, hvor sessionen optages.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos dinhypnoseterapeut.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Kategorier af oplysninger

Almindelige kontaktoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (mobilnummer)
 • E-mail adresse.

Personfølsomme oplysninger (efter udfyldt samtykkeerklæring):

 • Beskrivelse af sygdomsforløb
 • Helbredsoplysninger
 • Oplysninger om medicinforbrug
 • Relevante uddannelsesforhold
 • Relevante arbejdsforhold
 • Relevante sociale- og familiære forhold
 • Terapeutens egne betragtninger og observationer ift. den gældende problematik

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.dinhypnoseterapeut.dk er dinhypnoseterapeut, Skalhuse 5, 9240 Nibe, cvr nr. 42893382

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer of e-mail indhenter vi for at kunne kommunikere omkring den ydelse, som du har købt hos os. Dit mobilnummer og e-mailadresse kan bruges til at sende dig bekræftelser på de tider du har reserveret.

ONLINE forløb optages af sikkerhedsmæssige årsager, men destrueres umiddelbart efter endt forløb.

Generelt: Dine øvrige oplysninger vil blive slettet 12 måneder efter, at du har modtaget din sidste ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Webnode, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Webnode's datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Sikkerhedsforanstaltninger

Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

 • Papiroplysninger opbevares i et aflåst brandskab
 • Elektroniske oplysninger er er beskyttet af kodeord og 2-factor authentication hvor muligt
 • Vi opretholder en generel clean desk policy
 • Der anvendes alene databehandlere, som kan garantere at opfylde kravene i Databeskyttelseslovgivningen

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@dinhypnoseterapeut.dk.

Samtykkeerklæring

Vi bruger denne samtykkeerklæring til at modtage dit tilsagn til bl.a. journalføring og opbevaring.