OCD, ticks og stammen og hypnoseterapi

Hvad er OCD?

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder. Der er tale om tvangsritualer og tvangstanker der kan gribe forstyrende ind i ens hverdag. OCD kan f.eks. medføre et behov for at foretage bestemte ritualer, så som at tage x antal gange i dørhåndtaget, når man forlader boligen, gentagne helbredscheck, gentagne tænd/sluk for en kontakt eller at bestemte ting altid skal ligge i en streng orden. 

Det behøver ikke altid at handle om adfærd, idet der også kan være tale om, at man hele tiden er bange for, at ens partner er utro, at man skal blive syg, eller at noget skal gå i stykker.

Man kan sige, at OCD er beslægtet med angst og fobi, da der ofte ligger en angstproblematik bagved, altså at noget frygteligt skal ske, hvis man ikke udfører ritualet. Udførslen af ritualet kan virke beroligende for individet, både fordi det medfører en fornemmelse af at være i kontrol over noget, og fordi det kan aflede tankerne. Men hvornår bliver det egentlig et problem? Det gør det, når det griber forstyrende ind i ens hverdag. Adfærden bag OCD resulterer ikke i langvarig ro og stjæler både af ens tid og fokus samt kan påvirke fysikken. Overdreven håndvask kan f.eks. give ru og sprukne hænder.

Behandling af OCD med hypnoseterapi

Først og fremmest skal vi finde frem til hvad der forårsager OCD'en. Det kan være kroppens måde at fortælle på, når eet af dens behov bliver overhørt, og så kan man enten opfylde det grundlæggende behov eller "forhandle om" andre og mere hensigtsmæssige måder at give kroppen lov til at "tale" på. Ofte kan OCD'en helt fjernes, men kan det ikke lade sig gøre, kan den i mange tilfælde udskadeliggøres ved at erstatte den med en mindre forstyrende adfærd eller tanker.

Er OCD blevet en strategi for at håndtere en angst eller fobi, bør disse behandles.

Terapien (samtalen) i sig selv kan også være med til at opløse OCD'en, idet strategien bag tvangshandlingerne eller tvangstanken sættes under lup. Behovet for at føles sig i kontrol er en anden kendt problemstilling der kan behandles vha. almindelige terapi.