Stress og hypnoseterapi
Årsager til stress

Årsager til stress er fysisk eller psykisk overbelastning, kortvarigt eller langvarigt eller en trussel, hvor hjernen reagerer med grundlæggende overlevelsesfunktioner som frys, flugt eller kamp.

Endvidere:

 • Årsagerne kan være arbejdsrelateret stress der ofte skal findes i et dårligt psykisk arbejdsmiljø eller i problemer på hjemmefronten. Herunder kan der være en vifte af underliggende årsager.

 • Det er dog ikke i alle tilfælde man helt kan undgå stress. Det er i sig selv heller ikke et problem, hvis stressen kun er kortvarig.

Hvem rammes af stress?

Alle kan blive ramt af stress, og som sagt er det med 250- 300.000 danskere der lider af alvorlig stress, hvilket er et stort problem for samfundet. 

Unge og stress

Unge udgør en særlig gruppe, og årsagerne kan være et stort indre såvel som ydre forventningspres i kombination med manglen på mening. Det er vigtigt at finde årsagerne og at takle det opløbet, så det ikke når at udvikle sig yderligere. 


Hvordan behandler man stress?

Som stressbehandling og stressterapi er det er langt at foretrække, at årsagerne til stressen identificeres og overkommes. Dette er langt mere virkningsfuldt end at arbejde med din mentale "robusthed". Stressen kan med fordel behandles med hypnoseterapi samt med ro og afslapning.

 • Af disse årsager lægger vi vægt på, at finde frem til disse årsager og adressere dem i terapien for at forbedre mulighederne for afhjælpning af stress.
 • Dette fjerner som oftest det bagvedliggende problem, i modsætning til den mere konventionelle behandling der overvejende adresserer symptomerne.
 • Det er desværre en udbredt erfaring at et menneskes stresstærskel sænkes, når man først er blevet ramt. Dette medfører ofte, at folk aldrig kommer tilbage til samme stilling igen på trods af velmente forsøg herpå. Årsagen er igen, at selve årsagerne til stressen aldrig er blevet afhjulpet. Faktorerne kan selvfølgelig ligge i selve jobbet, og hvor der ikke er mulighed for at ændre på disse faktorer. Men chancerne forbedres, når årsagerne kendes og adresseres.
 • Som en del af behandlingen adresserer vi også gode teknikker til stresshåndtering.
 • Ofte er en livsstilsændring en del af behandlingen. 

Hvad er stress?

Stress er din krops måde at reagere på, når du er blevet udsat for overbelastning, fysisk såvel som psykisk. Det kan være som følge af en akut trussel eller som følge af en langvarig tilstand, og formålet er at sætte din krop i en tilstand, hvor du kan præstere maximalt.

Uddybning af stress:

 • Positiv stress er en kortvarig belastningstilstand der pga. varigheden ikke er skadelig, mens negativ stress kan forårsage sygdom.

 • Stress er et stort samfundsproblem i Danmark. Det siges at op mod 35.000 danskere er sygemeldt med stress dagligt, og at op til 12% af befolkningen oplever alvorlig stress dagligt. Anslået 250-300.000 danskere lider af alvorlig stress og stress er årsag til mange hospitalsindlæggelser og dødsfald. Vi kender stort set alle sammen en person der har været ramt af stress.

 • En stresstilstand kan blive alvorlig, hvis den får lov til at fortsætte. Tilstanden kan resultere i stresssymptomer i form af et overbelastet nervesystem, hvilket kan giver smerte forskellige steder, og kan resultere i depression, angstlidelser og udbrændthed.

 • Dette er kroppens måde at beskytte dig mod en overbelastning. Der er heldigvis hjælp til stress i form af hypnoseterapien ("hypnoterapien"), og det kan du læse mere om i de øvrige afsnit. 

10 gode råd mod stress

Nedenstående 10 gode råd er en rigtig god hjælp mod stress, og kan i flere tilfælde tage let stress i opløbet:

 1. Foretag vejrtrækningsøvelser.

 2. Sæt grænser for din brug af teknologi (smartphones mv.)

 3. Brug naturen.

 4. Prioriter din nattesøvn.

 5. Prioritet dine sociale behov.

 6. Stimuler dit sind vha. andre sysler.

 7. Vær fysisk aktiv.

 8. Styrk dit selvværd (lær at lede dig selv).

 9. Lær at meditere.

 10. Øv dig i at sige nej og i at mindske dit kontrolbehov 


Stresssymptomer

Fysiske stresssymptomer kan omfatte

 • Smerter
 • Spændinger
 • Hudproblemer
 • Infektioner
 • Følelse af uro
 • Svimmelhed
 • Søvnproblemer
 • Øget træthed
 • Dårlig appetit
 • Manglende lyst til sex

Psykiske stresssymptomer kan omfatte

 • "Kort lunte" og manglende humor
 • Tankemylder
 • Ukontrollerede følelsesudbrud
 • Dårlig hukommelse
 • Tendenser til social isolation
 • Tendenser til at være mere grådlabil
 • Nervøsitet og angst
 • Depression
 • Følelse af tomhed eller mangel på mening Stressterapeutens specielle forudsætninger

 • Blandt vores specielle forudsætninger for at foretage stresscoaching vha. hypnoseterapi, har vi udover uddannelser, erfaring fra undervisnings- og ledelse og arbejdsmiljøer. Vi har også erfaringer med, at skulle håndtere stresstilfælde blandt virksomhedens medarbejdere.

 • Vi har endvidere specialisering indenfor selvværdsproblemstillinger, og dette er problemstillinger der ofte spiller ind hvad angår et indre forventningspres. 

Hvordan foregår behandlingen?

Stressbehandling bygger på, at årsagerne til stress afdækkes under almindelige, terapeutiske samtaler, og sommetider også i hypnose. Hvad angår behandling kan der bruges en kombination af "programmeringsteknikker" (såkaldt Neuro Linguistic Programming) i terapisamtalen og hypnose.

 • Hypnosen / hypnoseterapien mod stress er specielt effektiv, når årsagerne ligger udenfor din bevidsthed. Dette er ofte tilfældet.
 • Det er forskelligt og individuelt hvor mange behandlinger der skal til for at blive helt stressfri, og det afhænger også meget af, hvor svær og kronisk din stresstilstand er. Vi tager en pejling på det til den første samtale.
 • Supplementer til afstresning kan omfatte tilkøb en hypnotisk og tilpasset lydfil som du kan lytte til derhjemme, og på den måde selv hjælpe til med behandlingen. Derudover kan du supplere med teknikker som vejrtrækningsøvelser, meditation (mindfulness) og yoga, men det kan vi vejlede dig nærmere om til samtalen.