Om terapiformerne

Min behandlingsprofil

I hovedtræk anvender jeg hypnoseterapi NLP-terapi, og jeg har en BMA Master grad i alle begge discipliner. Uddannelsen hertil har taget 2 år og er godkendt af sundhedsstyrelsen. Derfor stilles der store krav til de studerendes undervisning, supervision, mundtlige og skriftlige eksaminer på alle år. 

Derudover bruger jeg coaching, som jeg også er uddannet til.

Jeg har mange underspecialer, men hvis jeg skal nævne nogle få, vil jeg fremhæve empowerment, moderne ledelsesformer, selvorganiserende teams og selvledelse. Evnen til at lede sig selv er nøglen til et bedre liv, uanset hvilken stilling du har.

Jeg har læst, og læser stadig et utalt af selvudviklings og ledelsesorienterede bøger og har taget mange kurser, både i og udenfor Danmark. Jeg inddrager endvidere viden fra felter som filosofi og spiritualitet, foruden forskellige genrer indenfor psykologi.

Jeg er underlagt fagets etik og har tavshedspligt.

Hvad er hypnose og hypnoseterapi?

Hypnose og hypnoseterapi er en seriøs, anerkendt og kognitiv behandlingsform der kan anvendes på mange forskellige problemstillinger. Stadigt flere læger, tandlæger, psykologer, hospitaler og andre sundhedsrelaterede institutioner anvender hypnose og hypnoseterapi.

Hypnose som behandlingsform har intet at gøre med showhypnose. Hypnose handler i al sin enkelthed om at bruge sin forestillingsevne, sin koncentration og at slappe af. Man kan også sige, at det handler om at fremkalde de ønskede følelser.

Jeg benytter moderne (såkaldt "tilladelig") hypnose efter Dr. Milton H. Erickson's koncepter.

Hypnose er at bringe klienten i en trancetilstand. Det behøver ikke at være så dybt, at du ikke kan huske bagefter, hvad der er sket. Dybden afhænger af hvad der skal arbejdes med, og hvor modtagelig du er (modtageligheden handler hovedsagelig om indre modstand). Mange klienter oplever, at de efter nogle få gange, går hurtigere i trance, og dybere.Men alle mennesker kan hypnotiseres, og du oplever at være i trance flere gange om dagen, helt uden at du måske tænker over det. F.eks. når du dagdrømmer, eller pludselig opdager at du er fremme ved destinationen mens du kører bil.

At hypnose er tilladelig betyder også at du altid er med i det, og at jeg ikke vil kunne få dig til at gøre noget, som du ikke vil. Derfor er din motivation for at arbejde med din problemstilling også afgørende.


Hvad er NLP terapi?

NLP står for Neuro Linguistic Programming. Der er tale om en form for programmering vha. "hjernens sprog" og det fungerer i almindelig samtale, om end grænsen til trancetilstand ofte er flydende.

NLP handler om hvordan man bruger sproget til at opnå det ønskede resultat. Det vedrører både de spørgsmål som jeg stiller og det som jeg beder dig om at udføre.

Der er sådan set ikke så meget mærkeligt ved det, andet end at du måske vil synes, det nogle gang er nogle anderledes spørgsmål eller bemærkninger.

Jeg bruger også NLP under hypnoseterapi behandlinger.

Du lærer at blive bedre til at bruge dit sanseapparat, at anskue situationer fra flere synsvinkler samt at få nemmere ved at nå dine mål. Der er rigtig meget hjælp til selvhjælp i NLP, så man kan godt sige, at du får nogle flere kompetencer efter et forløb.

Jeg har brugt NLP i ledelse siden 2006 og har anvendt det terapeutisk siden 2018, og med rigtige gode resultater. 

Erhvervs coaching

Her udfordrer jeg dig på din situation og på dine ønsker, uanset om du kommer med en specifik problemstilling eller "bare" ønsker at være den bedste version af dig selv. Jeg arbejder på lignende vis i min terapi, men forskellen er nok, at tingene her er mere erhvervsorienteret, for ellers bruger jeg alle mine teknikker lidt i flæng.

Jeg har stor erfaring med ledelse på forskellige niveauer, og taler det "sprog" der anvendes i virksomhederne. Jeg har et indgående kendskab til konteksten og kan tilbyde coaching uanset hvilket niveau du befinder dig på, om du så er topleder eller blot almindelig kollega.

Øvrige ydelser

Jeg kan også tilbyde kurser i ledelse og selvledelse, og det kan tilpasses efter jeres situation og behov. Kontakt mig for nærmere information.

Hvordan foregår en terapisession?

For flertallet af problemstillinger arbejder jeg efter en 5-faset model, hvor både problemet og målet afdækkes grundigt (og hvor er skabes bevidsthed om denne). Vha. denne model finder jeg også frem til årsagen for problemet, og løser den vha. regressionsteknikker, tilgivelsesarbejde og del-terapi. Alt sammen i hypnosen. Man kan sige, at der først skabes bevidsthed om problem og mål (hvorved problemet allerede begynder at løsne sig op), hvorefter årsagen findes og adresseres. Tilsidst gør vi "mulden" så optimeret, at tilsvarende problemer ikke kan tage rod længere. Når du er færdig, efter et forløb hos mig, er du altså rimeligt sikker på, at vi har fået det hele lukket. 

Af ovennævnte årsager booker jeg generelt 4-session. De kendte undtagelser er fobier og rygestop, som typisk kan klares på 1-2 sessioner.

Samtalen om problemet

I mange tilfælde har vi allerede talt lidt om det i telefonen, men vi starter altid sessionen med at afdække problemet, idet det er vigtigt at vide hvor du står og hvad problemet egentlig består i. Det gør vi som en almindelig samtale, hvor jeg stiller nogle afklarende spørgsmål. Din behandling starter allerede her, idet du selv bliver mere bevidst om udfordringen.

Målsætning

Jeg hjælper dig til at formulere et positivt mål som dit ubevidste sind vel og mærke kan forstå. Såkaldte "væk-fra" mål (negative mål), altså de ting du ikke vil, kan det ubevidste sind ikke håndtere, da det ikke forstår betydningen af "ikke". Målsætningen er en væsentlig del af din første samtale.

Du vil se mig tage notater både under samtalen om problemet og under målsætningen. Det gør jeg da jeg bruger indholdet under selve behandlingen, og da en behandling nogle gange strækker sig over flere gange, får jeg brug at huske indholdet til senere.

Alt det jeg skriver ned anses dog som værende dyb fortrolig information, og jeg er underlagt tavshedspligt.

Behandlingen

Afhængig af problemets art og dine ønsker vil jeg måske anvende NLP teknikker eller hypnose terapi. I begge tilfælde starter du med at sætte dig godt til rette, og måske lukke øjnene.

Ved NLP kan jeg finde på at anvende forskellige øvelser. Nogle siddende, andre stående eller i bevægelse. Grænsen til trance kan nogle gange være flydende, og nogle gange beder jeg dig måske også om at lukke øjnene.

Er der tale om hypnose terapi bringer jeg dig vha. sproglige teknikker ind i en behagelig og afslappende trancetilstand. Det er en tilstand hvor du sandsynligvis vil kunne huske alt, og hvor du er i fuld kontrol mht. hvad du vil sige og gøre. Du vil kunne tale normalt og vil til enhver tid kunne vælge at bryde trancen. Kommer du hos mig flere gange, eller er du særlig modtagelig, vil du nogle gange opleve at kunne nå dybere. Der kan også være et egentligt og terapeutisk formål med at bringe dig dybere, men du vil stadig opleve at være i fuld kontrol.

Jeg anvender derefter en række teknikker der bl.a. bygger på din forestillingsevne. Oftest vil du bare skulle lytte til min stemme, men jeg kan nogle gange finde på at bede dig om at tale eller at give mig andre former for signaler. Under behandlingen fletter jeg din målsætning ind i hypnosen.

Vi kan lave en aftale om at du tilkøber en lydoptagelse af hypnosen, som du vil kunne anvende derhjemme til "selvhypnose". Jeg vil altid skræddersy optagelsen til netop din udfordring og din situation. Jeg optager den efter din hypnose seance, så det er ikke en direkte gentagelse af det du allerede har oplevet.

Det er selvfølgelig vigtigt at du har tillid til processen, men endnu mere vigtigt er det, at du også har tillid til dig selv. Stol på, at du - som en naturlig del af dig - kan gå i trancetilstand. Tænk på det som en form for dans, hvor du lader dig føre. I dette tilfælde er det mig der fører, idet jeg har ansvar for processen. Dit ansvar er for resultatet.

En seance (målsætning + behandling) varer typisk 1 ½ time.

Hvor mange sessioner er nødvendigt?

Jeg bliver ofte stillet spørgsmålet om, hvor mange behandlinger der skal til. Det er dog svært at svare generelt på, for det afhænger rigtig meget af dine mål og af din specifkke udfordring. I flere tilfælde er der mærkbar forandring allerede efter den første session. Men specielt hvis vi skal ind og finde samt løse årsagerne til problemet, skal der oftest flere sessioner til. Mit gennemsnit ligger på 4 sessioner, hvilket muliggør både årsag og symptombehandling og at du klædes på til selv at fortsætte. Mellem hver session øver du dig i fx selvberoligelse og selvbeskyttelse i de udfordrende situationer og vi taler det igennem den efterfølgende gang, hvordan tingene er gået.

Efter behandlingen

De fleste mennesker vil føle sig rigtig godt tilpas efter seancen, nogle er ligefrem fyldte med energi. Andre er blevet eftertænksomme, og oftest fortsætter hypnosen eller NLP-terapien med at arbejde i din underbevidsthed. Ofte oplever klienterne at de mister tidsfornemmelsen under selve behandlingen, hvilket er et godt tegn.