Traumer og hypnoseterapi

Hvad er traumer og PTSD?

Et traume betyder sår eller skade. Det kan både været noget fysisk og noget psykisk, og det er det sidste som vi beskæftiger os med.

Traumet kan være påført pga. en uventet og chokerende begivenhed, så som et overfald eller en ulykke, enten i forhold til én selv eller til andre. PTSD er en kendt betegnelse for en forsinket reaktion på en sådan uventet og chokerende begivenhed, og som kan være ret invaliderende.

Fobier og angst kan være opstået som følge af traumet, og traumer kan sætte sig i psykosomatiske symptomer, som f.eks. smerter. Der er her tale om ubearbejdede eller uintegrerede oplevelser.

Behandling af traumer og PTSD

Gennem hypnoseterapi kan man "gennemleve" traumet, tage læringen ud af begivenheden og samtidig gøre oplevelsen "flad". Læringen kan f.eks. handle om, at man blot ikke havde de ressourcer der skulle til, for at man kunne håndtere situationen bedre. Hypnoseterapien indeholder redskaber der gør, at du kan "gennemleve" den historiske begivenhed, og samtidig føle dig forholdsvis tryg.

Som det også fremgår af afsnittet om fobier, kan der være opstået en misforståelse i den traumatiserende situation, så det er noget "forkert" man er blevet bange for.